De Hartenboom Peizegem-Merchtem


AANMELDING ONLINE VIDEOCONSULT


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specifieke afspraken

 

  • het moment van de videocall-gesprekken wordt vooraf telefonisch of via mail vastgelegd
  • om een videocall-verbinding te maken dient U op het afgesproken moment zich aanmelden op

    https://whereby.com/hartenboom

    Dit is een veilige manier om van op afstand gesprekken te voeren, rekening houdend met de regels van de privacy. Het is aangewezen om 5 minuten op voorhand klaar te zitten, zodat het gesprek tijdig kan aanvangen. De psycholoog laat u ‘binnen’ op het afgesproken uur.
  • De gesprekken hebben een maximale duurtijd van 45 minuten.
  • De prijzen zijn diegene die op de website https://www.hartenboom.be vermeld worden. Het bedrag wordt vereffend op het einde van het gesprek ofwel via PayConiq/Bancontact ofwel binnen de 5 werkdagen via overschrijving. Bij een laattijdige betaling is er per achterstallige week een vergoeding van 15€ verschuldigd.
  • Na elk gesprek wordt er een kort verslag gemaakt dat wordt bijgehouden in het persoonlijk dossier. Dit dossier valt onder het beroepsgeheim & privacy regels.
  • Voor meer informatie, bekijk het huisreglement op de website https://www.hartenboom.be

 

Met het versturen van dit formulier verklaart u zich expliciet akkoord met de hierbovenvermelde afspraken alsook dat u kennis heeft genomen van het huisreglement vermeld op de website