De Hartenboom Peizegem-Merchtem

LAURA HAELWAETERS


Laura Haelwaeters is een kindercoach die op een creatieve manier met kinderen tot 12 jaar werkt om spelenderwijs thema’s zoals hoogsensitiviteit, pesten, gedragsproblemen, (faal)angst en ASS op te pakken


Laura studeerde in 2017 af als leraar lager onderwijs aan UCLL, campus Heverlee. Na haar opleiding tot leraar, behaalde ze de banaba zorgverbreding en remediërend leren en volgde ze de opleiding tot kindercoach.

 

Laura combineert haar activiteiten als kindercoach in privépraktijk De Hartenboom met haar functie als zorgcoördinator in het lager onderwijs.

 

Thema’s zoals hoogsensitiviteit, pesten, gedragsproblemen, (faal)angst, ASS... prikkelen haar om ook buiten de schoolmuren spelenderwijs en op een creatieve manier met kinderen tot 12 jaar aan de slag te gaan.

 

Als kindercoach gaat Laura samen met het kind op zoek naar de talenten, de mogelijkheden van het kind. Hierbij is Laura begeleider van een proces waarbij ze met haar methodieken het kind ondersteunt en het kind in zijn sterktes zet. Naast het coachen van kinderen, worden ook de opvoeders meegenomen in het kindercoachtraject.

 

Op woensdagnamiddag is zij beschikbaar in de privépraktijk De Hartenboom. 

MAAK EEN AFSPRAAK