De Hartenboom Peizegem-Merchtem

MICHAEL VAN HEMELRYK


Michael Van Hemelryk is een erkend klinisch psycholoog (2023) die instaat voor de psychische ondersteuning en begeleiding van jongeren en (jong)volwassenen.Michael (°1990) behaalde een Bachelor in de Geneeskunde in 2012 aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Daarna doorliep hij allerlei stages in verschillende huisartsenprakijken en ziekenhuizen (UZ Brussel, Brugmann, OLV Asse, Sint-Anna/Sint-Remi Ziekenhuis) op diverse diensten (heelkundige, psychiatrische, inwendige, spoedgevallen, verloskunde…). Het belang van het samengaan van lichaam en geest werd hierbij heel duidelijk. Daarom besloot hij hierna om zijn focus te verleggen en zich te richten op studies klinische psychologie. In 2020 studeerde hij af als Master in de Klinische Psychologie (optie levenslooppsychologie, VUB).


Tijdens deze opleiding liep hij 8 maanden stage in CGG Ahasverus (Grimbergen), waarbij hij zowel ervaring opdeed met psychodiagnostiek als het geven van therapie aan jongvolwassenen, volwassenen en ouderen. Verder deed hij tijdens zijn studies eveneens 3 jaar praktijkervaring op inzake psychosociale begeleiding bij jongdementie.


Na het afstuderen werkte Michael 1,5 jaar als leerlingenbegeleider/schoolpsycholoog en leraar opvoedkunde en psychologie in Campus De Brug (Vilvoorde). Momenteel combineert hij zijn activiteiten als klinisch psycholoog in de privépraktijk De Hartenboom met een job als leraar in het Regina Caeli Lyceum (Dilbeek). Hij werkt als klinisch psycholoog rond diverse thema’s zoals depressie, angstproblemen, emotionele moeilijkheden, psychosomatische problematiek, slaapproblemen, verlieservaringen, rouw, zingevingsvragen, omgaan met medische aandoeningen (bv diabetes, oncologische ziektes) , omgaan met functiebeperkingen en invaliditeit, burn-out, stressklachten, faalangst, problemen inzake zelfvertrouwen en identiteitsproblemen. Andere thematieken waarrond hij al klinische ervaring heeft opgebouwd betreffen opvoedingsondersteuning en relationele moeilijkheden.

Michael gebruikt hierbij technieken en principes uit de cognitieve gedragstherapie, schematherapie en systeem-/relatietherapie. Samen met de patiënt/cliënt gaat hij op zoek naar wat hij of zij zelf in het leven wilt. Vanuit een gelijkwaardige positionering verkent hij samen met de patiënt/cliënt de probleemgebieden. Hierbij biedt hij expertise aan betreffende psycho(patho)logie en geneeskunde. De patiënt/cliënt blijft echter de expert van het eigen leven. Maximaal zet Michael in op de sterktes van de patiënt/cliënt en op het positief eigenaarschap van het leven. Empowerment, de holistische bril en het perspectief van een gezonde geest in een gezond lichaam vormen belangrijke ideeën binnen zijn aanpak.

 

Michael is beschikbaar in de praktijk op dinsdag- en vrijdagavond (17:30u tot 21:30u). Hij staat geregistreerd als erkend klinisch psycholoog bij de Psychologencommissie (901137121). Zijn visumnummer betreft 382472 (FOD Volksgezondheid).


MAAK EEN AFSPRAAK