De Hartenboom Peizegem-Merchtem


Bij De Hartenboom kan je terecht voor de volgende uitdagingen.


 • Emotionele moeilijkheden, hooggevoeligheid en hoogsensitiviteit
 • Stress, burn-out, twijfels en onzekerheid
 • Levensvragen, waarden en betekenis van je bestaan
 • Angsten en negatief zelfbeeld
 • Stemmingsstoornissen, depressie en neerslachtigheid
 • Eetstoornissen
 • Gedragsproblemen, boosheid en woedeaanvallen
 • Slaapproblemen, piekeren, moeilijk in- en doorslapen en prikkelbaarheid
 • Verlies, rouw, dood en chronische ziekte
 • Scheiding, samengesteld gezin, pleeggezinnen en co-ouderschap
 • Pesten en andere schoolse moeilijkheden
 • Opzettelijke zelfverwonding
 • Dwangen en obsessief-compulsieve stoornissen
 • ADHD, ASS en hoogbegaafdheid; inclusief psychodiagnostisch onderzoek


Er wordt met deze uitdagingen aan de slag gegaan aan de hand van:


 • Contextuele therapie: Naast individuele psychologische moeilijkheden richt contextuele therapie zich tot de vele menselijke relaties die je als individu aangaat, en de invloed van je gezin van herkomst. Tijdens de sessies worden de moeilijkheden vanuit vier invalshoeken benaderd: de feiten (wie ben je, wat doe je enz.); de psyche (hoe ervaar je de gebeurtenissen); het systeem (hoe verlopen de sociale relaties); en het relationeel-ethische (hoe is de balans tussen zorg geven en krijgen).

 

 • Creatieve therapie: In tegenstelling tot meer traditionele therapieën, wordt het verwerkingsproces naast gesprekstherapie op gang gebracht door een ervaringsgerichte vorm van therapie, de creatieve therapie. Het creatief proces dat het kind of de jongere doormaakt staat hierbij centraal, hetgeen betekent dat de psychische problemen via beeldende interventies en methodes worden aangepakt. Via creatieve therapie kunnen kinderen en jongeren hun moeilijkheden, het onuitspreekbare, hun gevoelens via tekeningen, beelden, foto’s etc. uiten. In de sessies leren ze omgaan met emoties van verdriet, angst, boosheid en trachten we deze een plaats te geven.

 

 • Acceptance and Commitment Therapie (ACT): ACT therapie bekijkt pijn, verdriet, boosheid, angst, … als normale onlosmakelijke ervaringen van het mens-zijn. Het wegduwen van deze ervaringen vergroot het psychisch/emotioneel lijden van de mens. Door acceptatie en mindfulness oefeningen worden emotionele en psychische zorgen draaglijker en spelen ze minder parten in ons dagelijks functioneren.

 

 • Mindfulness: Met mindfulness leren we je omgaan met uitdagingen zoals stress, burn-out, (faal)angst, twijfels, onzekerheid alsook pijn. Door bewust aandacht te geven aan het hier en nu (gedachten, gevoelens, lichamelijke sensaties,…) en er tegelijkertijd niet direct over te oordelen, stimuleert mindfulness de creativiteit en verbetert het de communicatie.

 

 • Cognitieve Gedragstherapie


OVER ONS

Het team van de Hartenboom bestaat uit ervaren en erkende psychologen met specialisaties om een uitgebreide waaier aan uitdagingen te kunnen begeleiden en onderzoeken

BEGELEIDING

Elke uitdaging kan aangepakt worden middels een aangepaste therapie, zoals onder meer de Contexuele en Creatieve therapie, Mindfulness, Cognitieve gedragstherapie, Acceptance and Commitment Therapie (ACT)


ONDERZOEK

Binnen de Hartenboom kan je terecht voor psychodiagnostisch onderzoek naar ADHD, ASS en intelligentie.

CORONA MAATREGELEN


De Corona maatregelen blijven van kracht.

De mogelijkheid tot online consults blijft bestaan, in overleg met de psycholoog.

VIND ONS


De Hartenboom bevindt zich aan de Molenbaan 45A te Peizegem - Merchtem.


Parkeren kan gratis op de publieke parkeerplaatsen van de Tuinbouwschool, schuin tegenover de praktijk.


Er is omwille van de schoolomgeving 's morgens eenrichtingsverkeer, en de fietsstraat verkeersreglementering van toepassing.


Meer info hier