De Hartenboom Peizegem-Merchtem

SOFIE DE RIDDER


Sofie De Ridder gaat als erkend Klinisch Psycholoog aan de slag met kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Door creatieve technieken als aanvulling en ondersteuning van gesprekken creëren we samen een veilige plek om eigen krachten te (her)ontdekken en nieuwe wegen in te slaan


Sofie (°1981) studeerde in 2004 af als licentiaat (master) in de klinische psychologie aan de universiteit van Gent (Ugent). In het laatste jaar volgde ze het verdiepend vak ‘creatieve en speltherapie’.


Na deze studies ging ze aan de slag in een voorziening bijzondere jeugdzorg voor kinderen van 0 tot 18 jaar waar ze in praktijk mocht ervaren dat het opgroeien in moeilijke situaties vaak uitdagingen, maar ook veel krachten met zich meebrengt. Deze krachtgerichte kijk neemt ze nog steeds mee en verdiepte ze in een opleiding ‘krachtgerichte gesprekken’.


Na enkele jaren volgden 2 jobs binnen de sectoren van jobcoaching en armoedebestrijding. Sofie is gevoelig voor het onrecht dat (groepen van) mensen ervaren.


Bijna twaalf jaar geleden startte ze in pleegzorg waar ze kinderen, jongeren en hun context begeleidt, hun ontwikkeling en welzijn opvolgt/ondersteunt en de verschillende werelden samen brengt in het belang van het kind. Daarnaast was ze mede-oprichter van de participatiegroep voor ouders in pleegzorg en werkte ze verschillende jaren als netwerkobservator, binnen pleegplaatsingen in het eigen netwerk. Hierbij is er veel aandacht voor thema’s als hechting en verbinding, ontwikkeling van het (jonge) kind, trauma, opgroeien in verschillende huizen en belang van de context en het netwerk.Sofie volgde recent de basisopleiding Emotionally Focused Therapy, een model voor (relatie)therapie dat de gehechtheidstheorie, het systemische en het intrapsychische verbindt.


Binnen de praktijk zal Sofie op vrijdagnamiddag aan de slag gaan met kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Met creatieve technieken als aanvulling en ondersteuning van gesprekken. Om samen een veilige plek te creëren van waaruit cliënten in verbinding kunnen gaan met zichzelf en hun belangrijke anderen, samen een weg af te leggen bij de hindernissen die op hun pad komen, eigen krachten te (her)ontdekken en nieuwe wegen in te slaan.


Sofie is erkend als klinisch psychologe (geregistreerd met het erkenningsnummer 812139616 en visumnummer 311394).


MAAK EEN AFSPRAAK