De Hartenboom Peizegem-Merchtem

NORA VAN DEN BOSSCHE


Nora Van den Bossche is een erkend klinisch psycholoog (2020) en integratief psychotherapeute (in opleiding) die instaat voor de psychische ondersteuning en begeleiding van kinderen & jongeren.Nora studeerde in 2020 af als klinisch psychologe aan de Vrije Universiteit Brussel. Nadien is ze beginnen werken binnen het Centrum voor Ambulante Revalidatie De Poolster waar ze zowel kinderen met ontwikkelingsstoornissen, leerstoornissen en ouders begeleidt. Binnen  De Poolster staat ze ook in voor diagnostiek. Op dinsdagnamiddag en vrijdagnamiddag kunnen kinderen, ouders en tieners bij haar terecht in De Hartenboom. Nora biedt psychodiagnostiek aan. Intelligentieonderzoeken in kader van terugbetaling voor logopedie neemt zij ook op.


Momenteel volgt ze de vierjaar-durende opleiding binnen de cliëntgerichte – en experiëntiële en cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren.

Binnen haar therapie gaat Nora graag integratief aan de slag met kinderen en jongeren. Nora hecht veel belang aan het betrekken van ouders in het hulpverleningstraject. Met de allerkleinste onder ons, gaat ze graag creatief en op een spelenderwijze aan de slag. Ze werkt rond verschillende thema’s zoals faalangst, perfectionisme, verschillende angsten, laag zelfbeeld,...


Nora is erkend als klinisch psychologe (geregistreerd met het erkenningsnummer 97127663 en visumnummer 311394). Ze is aangesloten bij Vlaamse Vereniging van Cliëntgerichte – experiëntiële psychotherapie en counseling (VVCEPC) en Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT).


MAAK EEN AFSPRAAK