De Hartenboom Peizegem-Merchtem

LISA VAN HOVE


Lisa Van Hove is een erkend klinisch psycholoog (2019) die instaat voor de psychische ondersteuning en begeleiding van kinderen, jongeren en (jong-)volwassenen.


Lisa biedt ook psychodiagnostisch onderzoek aan.

Lisa Van Hove (°1996) studeerde in 2019 af als Master in de Klinische Psychologie (optie levenslooppsychologie) aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Tijdens haar opleiding liep zij 8 maanden stage op de dienst Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het OLVZ Aalst, waar zij zowel ervaring opdeed met diagnostiek als het geven van therapie. Na haar afstuderen ging zij aan de slag bij VUB als onderzoeks- en onderwijsassistent enerzijds en bij Pleegzorg als beleidsmedewerker anderzijds.


Lisa combineert haar activiteiten als klinische psychologe in de privépraktijk De Hartenboom met haar mandaat onderzoeks- en onderwijsassistent (lessen klinische interventies en psychologische gespreksvoering aan psychologiestudenten) en doctoraat (onderzoek rond zelfbeschadiging, bv. opzettelijke zelfverwonding) aan VUB. Lisa volgde in het verleden basisopleiding(en) omtrent Acceptance and Commitment Therapy (ACT), eetstoornissen en opzettelijke zelfverwonding. Op heden volgt zij een basisopleiding Attachment Based Family Therapy (ABFT), met als doel om – naast individuele therapie – het gezin meer te betrekken in haar begeleidingen.


Lisa gaat in begeleidingen graag aan de slag met de doelgroep 10- tot 25-jarigen en specialiseert zich in de thema’s opzettelijke zelfverwonding, angsten (vb. fobieën, paniekaanvallen), dwang, eetproblemen, hoogbegaafdheid, moeilijkheden in de emotieregulatie (vb. woedeproblemen) en identiteitsmoeilijkheden. Zij gaat hiermee in gesprek cognitief gedragstherapeutisch en oplossingsgericht aan de slag.


Lisa is face-to-face in de praktijk beschikbaar op donderdagnamiddagen en online op woensdagnamiddagen. Zij is als erkend klinisch psycholoog (geregistreerd met het erkenningsnummer 962128754 en Visumnummer 318102) ook aangesloten bij de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP).

MAAK EEN AFSPRAAK